Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định của UBND Tỉnh 14/07/2022 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Lượt xem: 14
Tải về
935/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo kết quả công khai TTHC trên trang TTĐT xã
Lượt xem: 39
Tải về
289 10/05/2021 V/v Chỉ đạo thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Lượt xem: 21
Tải về
03/QĐ-UBND 05/01/2021 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CÁC LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ IV THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ MINH TÂN
Lượt xem: 29
Tải về
1109/QĐ-UBND 29/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 23
Tải về
241/QĐ-UBND 24/01/2019 QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 21
Tải về
01/KH-UBND 01/06/2018 Kế hoạch V/v hương ước của làng.....
Lượt xem: 476
Tải về
466-UBND-CA 15/11/2017 V/v triển khai phong trào mô hình Cụm Công nghiệp, Khu Công nghiệp an toàn về an ninh trật tự
Lượt xem: 84
Tải về
445/UBND-VP 28/10/2017 V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Lượt xem: 276
Tải về
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MINH TÂN
Địa chỉ : UBND Xã Minh Tân - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xaminhtan.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang