Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 92/TB-UBND 03/04/2023 Thông báo công khai dự toán ngân sách Quý 1/2023
Lượt xem: 52
Tải về
02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
03/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định ban hành "Quy chế quản lý tài sản nhà nước" tại UBND xã Minh Tân năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về
04/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai "Quy chế quản lý tài sản nhà nước" tại UBND xã Minh Tân năm 2023
Lượt xem: 52
Tải về
356/TB-UBND 30/12/2022 Thông báo chỉ tiêu kế hoạch và dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND huyện giao
Lượt xem: 56
Tải về
357/TB-UBND 30/12/2022 Thông báo công khai thu-chi ngân sách năm 2022 và Phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Minh Tân
Lượt xem: 59
Tải về
358/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công khai Dự toán trình HĐND xã về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về
359/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công bố công khai Dự toán đã được HĐND xã phê chuẩn về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về
360/TB-UBND 30/12/2022 Thông báo về việc HĐND xã phê chuẩn đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về
268/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc công bố công khai số liệu thu-chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân Quý III năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MINH TÂN
Địa chỉ : UBND Xã Minh Tân - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xaminhtan.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang