Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
735/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Minh Tân huyện Vụ Bản đến năm 2030
Lượt xem: 19
Tải về
23/QĐ - UBND 12/01/2022 Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 44
Tải về
18,19,20,21,22/QĐ -UBND 12/01/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 50
Tải về
05/QĐ - UBND 04/01/2022 Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 43
Tải về
03/QĐ-UBND 03/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai “Quy chế quản lý tài sản nhà nước” tại Ủy ban nhân dân xã Minh Tân
Lượt xem: 16
Tải về
1080/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Về việc công bố công khai Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2022
Lượt xem: 16
Tải về
1081/QĐ-UBND 30/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về
504/QĐ-UBND 28/08/2021 Quyết định thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã Minh tân
Lượt xem: 50
Tải về
250/QĐ-UBND 24/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2020
Lượt xem: 20
Tải về
250/QĐ-UBND 24/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2020
Lượt xem: 31
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MINH TÂN
Địa chỉ : UBND Xã Minh Tân - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xaminhtan.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang