Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/QĐ-UBND 03/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai “Quy chế quản lý tài sản nhà nước” tại Ủy ban nhân dân xã Minh Tân
Lượt xem: 16
Tải về
1080/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Về việc công bố công khai Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2022
Lượt xem: 16
Tải về
1081/QĐ-UBND 30/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về
250/QĐ-UBND 24/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2020
Lượt xem: 20
Tải về
250/QĐ-UBND 24/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước xã Minh Tân năm 2020
Lượt xem: 31
Tải về
232b 20/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước xã Minh Tân Quý II năm 2021
Lượt xem: 32
Tải về
200/BC - UB 20/06/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KT - XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Lượt xem: 38
Tải về
117b/QĐ-UBND 12/04/2021 Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước xã Minh Tân Quý I năm 2021
Lượt xem: 28
Tải về
186 30/09/2020 Quyết toán ngân sách quý III năm 2020
Lượt xem: 34
Tải về
141 30/06/2020 Quyết toán ngân sách quý II năm 2020
Lượt xem: 28
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MINH TÂN
Địa chỉ : UBND Xã Minh Tân - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xaminhtan.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang